Tahribatsız muayene metotlarının en eskilerindendir. Dökümlerde ve kaynaklarda görülmeyen çatlakların yağ veya sulandırılmış kireç ile ıslatılarak gözle görünür hale getirilmesi geçen asırdan beri bilinen ve uygulanan bir muayene metodudur. Metot bir takım gelişmelerle bugüne kadar gelmiştir. Bu gün de endüstride yaygın bir şekilde kullanılan bir tahribatsız muayene metodudur.

Yüzeyinde çatlaklar bulunan katı bir cisim fazla viskoz olmayan bir sıvı (Penetrent) içine daldırılırsa yüzeyi ıslanır ve çatlakları da bu sıvı ile dolar. Yüzey kurulandıktan sonra içi sıvı ile dolu çatlaklar ıslak çizgiler halinde belirir. Çatlaktan yüzeye taşan sıvının adeziyon sebebiyle hafifçe yayılması çatlak çizgisini büyütülmüş bir işaretini verir. Şayet yüzey kurutulduktan sonra üzerine ince bir tabaka halinde tebeşir tozu veya talk pudrası serpilirse, bunlar çatlakta arta kalan sıvıyı daha kuvvetli emecekleri için, büyütme daha fazla olur. Böylece gözle kolay fark edilemeyecek küçük çatlaklar görülebilir hale gelir.
Yüzeyinde çatlaklar bulunan katı bir cisim fazla viskoz olmayan bir sıvı (Penetrent) içine daldırılırsa yüzeyi ıslanır ve çatlakları da bu sıvı ile dolar. Yüzey kurulandıktan sonra içi sıvı ile dolu çatlaklar ıslak çizgiler halinde belirir. Çatlaktan yüzeye taşan sıvının adeziyon sebebiyle hafifçe yayılması çatlak çizgisini büyütülmüş bir işaretini verir. Şayet yüzey kurutulduktan sonra üzerine ince bir tabaka halinde tebeşir tozu veya talk pudrası serpilirse, bunlar çatlakta arta kalan sıvıyı daha kuvvetli emecekleri için, büyütme daha fazla olur. Böylece gözle kolay fark edilemeyecek küçük çatlaklar görülebilir hale gelir
Kontrastlığı artırmak için özel hazırlanmış renkli sıvılar ve daha iyi emici özel developerlar geliştirilmiştir. Penetrentlerin florasan olan tipleri de vardır. Bunların ,su ile yıkanan (pre-emulsifed)Emülsüfiye edildikten su ile yıkanan (post-emulsified),organik solventler ile yıkanan tipleri vardır. Penetrentlerin çatlaklara nüfus etmesi için gerekli zaman şartlara bağlı olarak birkaç dakikadan oniki saate kadar değişir. Fazla penetrentlerin yüzeyden temizlenmesi metodun en kritik safhasıdır. Temizleme işlemi çok ileri götürülürse çatlaklarda kalması gereken penetrent kısmen veya tamamen uzaklaştırılır. Temizleme az olursa bu defa yüzeydeki penetrent tamamen uzaklaştırılmamış olacağı için background yüksek olacak ve ince çatlakların görüntüsü maskelenecektir.Her iki hal de hassasiyeti ve güvenirliği azaltan zararlı bir durumdur.