VİZYON
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde iş etiği kurallarını esas alarak maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet etmeyi ve sektörümüzde iyi bir yer edinmeyi amaçlıyoruz.
MİSYON
Takım çalışmasının önemini özümseyen personelimizle verdiğimiz hizmetin niteliğini arttırmak, müşterimize ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilecek, sürekli gelişmeyi hedef alan bir içyapı oluşturacağız.
POLİTİKA
Mevcut sektörel faaliyet alanlarımızda teknolojik gelişmelerin çıtasını belirleyecek ve kaliteli, güvenilir hizmet sunacak bir firma olacağız. Yapacağımız her işte tüm ekibimiz ile yasaların ve kanunların gereklerini tam olarak yerine getireceğiz.
Tüm personelimize, hem teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak hem de iş etiği, tarafsızlık, iş güvenliği, müşteri ilişkileri vb rehberlik edici konularda bilgilenmesini sağlamak adına eğitimler vererek, personelimizin standardını yükseltmiş olacağız.
Gereken altyapı ve uygun çalışma ortamını sağlayarak işin kalitesini artırmış olacağız.
Mevcut hizmetlerimizde kalite ve hizmet standardı için birim yöneticilerimizin taahhüdünü alacağız.
Hizmetlerimizin yürütülmesinde görev alan bütün personelimizi, yönetim sistemi dokümantasyonumuzu öğrenmelerini ve kendi işlerinde uygulamalarını sağlayacağız.
Uyguladığımız TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler, GÜVEN GRUP olarak yayınladığımız hizmet kapsamlarımızdaki ulusal ve uluslararası standartların gereklerine ve Kalite Sistemimizin şartlarına uygun hizmet vereceğiz. Bahsi geçen standartlara tüm çalışanlarımızın uymasını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirmesini sağlayacağız.
Kaliteye ilişkin yönetim sistemimizin amacı, sistematik bir çalışma ortamının sürdürülmesi için sistemin temel taşlarının uygulayıcılar tarafından algılanabilir, sindirilebilir ve uygulanabilir olmasının, izlenebilirliğin, kullanılan malzeme, araç-gereç ve işçiliğin nitelendirilmesi, ürünün (hizmetin) vasıflandırılması, ulusal ve uluslararası ilişkilerde yönetim sistemi paydasında ortak anlayışın sağlanmasıdır.
Kalite Sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğiz.